Retourbeleid

De kwaliteit van door de klant geplaatste tekst en de juistheid van persoonlijke (adres)gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Produkten met gebreken op basis van deze onderdelen kunnen niet geretourneerd worden, evenals produkten die volledig van goede kwaliteit zijn.

Indien na ontvangst blijkt dat de produkten niet naar tevredenheid voldoen, dien je dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteund door duidelijke foto’s van de gebreken aan het produkt, aan TrouwkaartenWinkel kenbaar te maken.

Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de klant de keuze de betreffende produkten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe produkten danwel de factuurwaarde daarvan te laten restitueren.

Na reactie van TrouwkaartenWinkel heb je 14 dagen de tijd om de kaarten aanTrouwkaartenWinkel te retourneren. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant. TrouwkaartenWinkel neemt de kosten voor het produceren van de kaarten, het verzenden van de nieuwe produkten en de administratieve kosten voor de restitutie van de factuurwaarde voor haar rekening.
Retouradres: TrouwkaartenWinkel, Plesmanweg 9-108, 7602PD Almelo.