Retourbeleid

Omdat eigenlijk alle producten die wij leveren tot stand worden gebracht overeenkomstig de specificaties van u, de klant, wordt het herroepingsrecht uitgesloten. Er geldt wel een annuleringstermijn van 14 dagen; elke bestelling mag kosteloos geannuleerd worden binnen 14 dagen. De enige (mogelijke) uitzonderingen hierop zijn:

(1) Als u na het eerste digitale, gepersonaliseerde voorbeeld aangeeft wijzigingen te willen doorvoeren en in een latere email pas aangeeft te willen annuleren, en

(2) Als u reeds uw definitieve goedkeuring heeft verleend over het door TrouwkaartenWinkel ontworpen gepersonaliseerde voorbeeld.

Als deze twee uitzondering van toepassing zijn, kan TrouwkaartenWinkel kosten in rekening brengen. Indien TrouwkaartenWinkel naar aanleiding van uw definitieve goedkeuring van de Final Proof reeds tot drukken is overgegaan, is annulering niet meer mogelijk.

Heeft u het ontwerp zelf gepersonaliseerd en daarna besteld, dan gaat de status direct naar “in druk.” Annulering van de bestelling is dan meteen al niet meer mogelijk, omdat het drukproces al van start is. Houdt hier rekening mee.